Kwaliteitsbeleid - Interzorg

Kwaliteit

Kwaliteit is niet nieuw voor Interzorg. Zolang Interzorg bestaat is Kwaliteit een thema waar we ons mee bezig houden. De verandering is doorgezet van focus op processen naar het uitgangspunt van de dialoog: het goede gesprek met de cliënt en diens naaste.

Het uitgangspunt voor elke medewerker is de cliënt: We zijn allemaal mensen met een verhaal. Een verhaal dat met de dag groeit en een leven rijk en waardevol maakt. Daar oog voor te hebben, is een belangrijke basis voor de manier waarop wij denken en doen. Voor de manier waarop we samen leven en samen werken.  

Nederland verandert, Drenthe verandert, Interzorg verandert. Door vooral de vergrijzing zal het aantal mensen met een (zware) zorgbehoefte weliswaar toenemen; het aantal mensen dat hiervoor ook een indicatie krijgt, zal door wettelijke veranderingen daarentegen juist afnemen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. En voor nieuwe oplossingen is visie, durf en daadkracht nodig. Het betekent immers het loslaten van het vertrouwde.

Het kwaliteitsbeleid van Interzorg wil hier op anticiperen. Het is bedoeld om duidelijk te maken hoe Interzorg dagelijks werkt aan kwaliteit en dus aan klanttevredenheid. Daarvoor maken we onder andere gebruik van PREZO als kwaliteitssysteem maar ook door regelmatig de tevredenheid van cliënten te meten.

PREZO

Met een PREZO keurmerk laat Interzorg zien dat we conform branche specifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning bieden. Daarnaast laten we met het PREZO keurmerk zien dat Interzorg een verantwoord ondernemer is en voldoet aan landelijke wet- en regelgeving en duurzaam aan verbetering en borging van de resultaten werkt.
Bij het halen van een PREZO keurmerk moeten de cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Cliënten van organisaties met een PREZO keurmerk zijn blijkens landelijke indicatoren-uitkomsten (meer dan) gemiddeld tevreden. Zonder tevreden cliënten geen PREZO keurmerk!

Klanttevredenheid

Interzorg wil graag tevreden cliënten. Om te weten of de cliënten dit ook zo ervaren, zijn er diverse manieren waarop we dit meten. Door interne en externe audits, door reviews op Zorgkaart Nederland en door maandelijks het gesprek aan te gaan met cliënten en mantelzorgers. Daarin staat het goede gesprek met de cliënt en zijn naaste centraal aan de hand van de volgende vier vragen:

  1. Waarmee kan ik u van dienst zijn?

  2. Heb ik gedaan wat ik u heb beloofd?

  3. Heeft het geleid tot wederzijds ervaren en gewenst effect?

  4. Wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we het beter doen?

Landelijke ontwikkelingen

Er zijn landelijke ontwikkelingen op het gebied van Kwaliteit; te denken valt aan een nieuw kwaliteitskader, een vernieuwd toetsingskader van de IGZ, de vraag om tot nieuwe cliëntmetingen te komen etc. De vraag is hoe Interzorg zich verhoudt tot alle landelijke ontwikkelingen? Op basis van bovenstaande kunnen we stellen dat de landelijke ontwikkelingen mooi aansluiten bij de koers van Interzorg: namelijk het goede gesprek aangaan met de cliënt en zijn naaste.

Kwaliteitskader

Klik hier voor meer informatie over het kwaliteitskader.

Klik hier voor het Kwaliteitsverslag 2018.