Organisatie - Interzorg Noord-Nederland

Organisatie - Interzorg Noord-Nederland

Organisatie

Eind jaren '90 zijn negen verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord- en Midden-Drenthe samengegaan: Interzorg Noord Nederland was geboren. Deze krachtenbundeling heeft een zorgorganisatie voortgebracht waar men kan putten uit een breed pakket aan woon-, zorg-, behandelings- en servicemogelijkheden van hoge kwaliteit. Maar ondanks de schaalvergroting blijft de beleving van dichtbij, vertrouwd en kleinschalig.

Partner in zorg

Voor zo’n dertienhonderd mensen en hun naasten zijn wij partner in zorg. Op negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe wonen ongeveer achthonderd mensen in een eigen appartement, maar toch in gezamenlijkheid in een veilige woonomgeving. Ruim vijfhonderd mensen bieden we een helpende hand met Wijkzorg en andere services aan huis. Het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie wordt mogelijk gemaakt door onze veertienhonderd medewerkers. Daarnaast worden we, met name bij activiteiten, bijgestaan door een team van meer dan duizend enthousiaste vrijwilligers.

Structuur van de organisatie

Het overgrote deel van onze medewerkers is werkzaam in de zorg en behandeling, de huishouding, de keukens en restaurants en dagbesteding. Leidinggevenden en de stafmedewerkers ondersteunen het proces waar het allemaal om draait: de kwaliteit van zorg die we leveren aan mensen.
Interzorg wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Zij legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht, samengesteld uit mensen die niet bij Interzorg werken. Bij Interzorg liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Kortom: zo dicht mogelijk bij de mensen aan wie wij zorg leveren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid – de basis

Als Interzorg maken wij deel uit van de samenleving en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is verweven in onze dagelijkse manier van werken maar heeft ook een formele basis. Deze is geformuleerd in de principes van de Zorgbrede Governancecode. Deze principes leven wij na en vormen het uitgangspunt voor het bestuur van de organisatie. Tevens is deze code de richtlijn waar het gaat om beloning van en onkostenverantwoording door de Raad van Bestuur.

Wij werken vanuit een duurzame visie omdat we ons bewust zijn van onze plaats in de samenleving en de interactie opzoeken. Zodanig dat onze cliënten en medewerkers baat hebben bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid

Wij hebben een duurzaamheidsbeleid ontwikkeld, zowel op het gebied van planet als van people en profit. Integraal en bewust werken we dagelijks aan het realiseren van onze doelstellingen. Of het nu gaat om duurzaam inkopen, reductie van ons energieverbruik of het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie. Concrete voorbeelden laten zien dat MVO niet alleen moet en hoort maar ook loont. Onze samenwerking met zorgaanbieder Van Boeijen bijvoorbeeld, waar het gaat om de distributie van incontinentiemateriaal, levert maatschappelijke meerwaarde, gemak en financieel voordeel voor alle betrokkenen.

In de regio is de MVO-Alliantie Noord Nederland actief. Hierin hebben wij een actieve rol en zijn wij drager van het MVO-certificaat. Dit certificaat wordt verleend aan organisaties die MVO in hun bedrijfsvisie hebben opgenomen en actief in de praktijk toepassen.