Vriendenstichtingen - Interzorg Noord-Nederland

Vriendenstichtingen

Om optimale zorg te kunnen leveren, zijn vele voorzieningen nodig. Alle locaties van Interzorg hebben voorzieningen, maar soms is het fijn als er extra voorzieningen kunnen komen. Die kunnen niet via de reguliere financiering geregeld worden. Daarom is zijn er de vriendenstichtingen.

Vrienden van...

Zo is er de algemene Stichting Vrienden van Interzorg en heeft een viertal locaties een eigen vriendenstichting. Dit zijn zogenaamde ANBI’s: algemeen nut beogende instelling. ANBI's ontvangen donaties, giften, legaten en erfstellingen. Dit geld wordt gebruikt om aanvullende voorzieningen mogelijk te maken. Door deze extra voorzieningen wordt het wonen in allerlei opzichten nog aangenamer – het zorgt voor net dat extra beetje meer.

Meer over de vriendenstichtingen leest u hier: