Stichting Vrienden van Interzorg › Interzorg

Stichting Vrienden van Interzorg › Interzorg

Stichting Vrienden van Interzorg

De medewerkers en vrijwilligers van Interzorg zetten zich elke dag weer volop in om het leven van ‘hun’ cliënten zo goed en prettig mogelijk (mee) vorm te geven. In sommige gevallen echter, zijn er wensen die vanuit het reguliere zorgbudget niet kunnen worden betaald. Om daar toch in te kunnen voorzien, is de Stichting Vrienden van Interzorg in leven geroepen.

Deze vriendenstichting wil het leven van de cliënten (die op welke manier dan ook met Interzorg zijn verbonden) zo aangenaam mogelijk maken.

Wordt u ook Vriend van Interzorg?

Een middagje uit, materiaal voor activiteiten, gezellige aankleding van een huiskamer of terras – het zijn een paar voorbeelden die door de Stichting Vrienden van Interzorg worden gerealiseerd. Extra’s die worden bekostigd uit de donaties die de stichting ontvangt van mensen die de cliënten van Interzorg een warm hart toedragen. Geldt dat ook voor u? De leden van de stichting – en vooral de cliënten – zien uw donatie in dankbaarheid tegemoet. Ook een kleine bijdrage getuigt al van een groot gebaar. U kunt daarvoor onderstaand digitale donatieformulier invullen of de papieren versie printen en opsturen.

 

Zo is het georganiseerd

Vrienden van Interzorg is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en een eigen vermogen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties, erfstellingen en legaten. Uit dit vermogen worden financiële bijdragen aan projecten, activiteiten en middelen verleend, op aanvraag vanuit de diverse locaties van Interzorg. Het bestuur beoordeelt vervolgens of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen van de stichting en laat zich hierbij adviseren door een adviescommissie met vertegenwoordigers van alle vestigingen.

ANBI

De Stichting Vrienden van Interzorg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI-nr. 855211246).

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Gerrit Eerland (voorzitter)
 • Geert Joosten (secretaris)
 • Arie van der Spek (penningmeester)
 • Hans Hollenbeek Brouwer (algemeen bestuurslid)
 • Agnes Mulder (algemeen bestuurslid)
 • Wija Koers (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de onkosten die ze in verband met hun bestuurslidmaatschap maken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Stichting Vrienden van Interzorg kunt u bellen met het Klantencentrum van Interzorg, of een e-mail sturen naar vriendenvaninterzorg@gmail.com.

 

 

 

Donatieformulier Stichting Vrienden van Interzorg
  ?
 •  
 • Uw gegevens

 •  
 • U bent nu klaar met het invullen van alle gegevens. Druk nu op de knop 'Verzenden' en uw formulier wordt naar ons gestuurd, uiteraard ontvangt u een bevestiging. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!