Zorg, behandeling & service - Interzorg, zorg voor Drenthe

Zorg, behandeling & service

“Waarmee kan ik u van dienst zijn?”

Kwaliteit van zorg is voor ieder mens anders. Daarom vragen wij u regelmatig spontaan, maar ook structureel maandelijks: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”, “Hebben wij gedaan wat wij u hebben beloofd?”, “Bent u tevreden over de resultaten en het effect van onze afspraken?” en “Hoe kunnen we het nòg beter doen?”. Zo blijven we steeds dicht bij wat voor u kwaliteit van zorg is. En leren we elkaar elke keer weer beter kennen.

U als uniek mens

Bij Interzorg vinden we het belangrijk dat u zo veel mogelijk zichzelf kunt zijn en zoveel mogelijk uw leven kunt voortzetten zoals u dat wil. Dat is leidend in alles wat we doen. Wij doen ons best om u te leren kennen, zodat wij de zorg, onze houding en ons contact kunnen afstemmen op u. Dat betekent dat we ons verdiepen in de mens achter de cliënt, een mens met een eigen verhaal. U bent uniek, u heeft een eigen persoonlijkheid, een eigen verleden en eigen kijk op het leven. En dat geldt ook voor ons. Daarom zien wij zorg niet alleen als ‘zorgen voor’, maar vooral als ‘samen leven’. Dat betekent tevens dat, als u dat wilt, wij uw naasten zoveel mogelijk betrekken. Want aandacht hebben voor en betrekken van uw mantelzorgers kan erg waardevol zijn. Hoe deze aandacht en samenwerking vorm krijgt, leest u in ons mantelzorgbeleid.

Uw indicatie – wij ondersteunen hierin

De meeste vormen van zorg die wij bieden, vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Via de Wlz is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om voor deze zorg in aanmerking te komen, hebt u een geldig indicatiebesluit nodig. Dit kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) in uw regio. Maar ook wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van uw indicatie. Neemt u daarvoor contact op met ons Klantencentrum. Daarnaast worden ook bepaalde vormen van zorg vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of zorgverzekeringswet (zoals wijkverpleging en geriatrische revalidatiezorg).

U kunt ook een cliëntondersteuner inschakelen via bijvoorbeeld het zorgkantoor in uw regio. Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Expertisecentra

Interzorg biedt niet alleen zorg en behandeling, er wordt ook (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar hoe deze zorg en behandeling nog beter kan. Dat wordt gedaan door onze collega’s van de Dienst Wetenschap, Onderzoek en Behandeling. Aan deze dienst zijn verschillende behandeldisciplines van Interzorg verbonden, maar er wordt van daaruit ook samengewerkt met universiteiten en hogescholen. Om steeds de meest recente wetenschappelijke inzichten te kunnen toepassen in de praktijk. Zo fungeren de locaties Nieuw Graswijk (jonge mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel), Hendrik Kok (ouderen met een visuele beperking) en Anholt (geriatrische revalidatiezorg) bijvoorbeeld als expertisecentra op hun specialistisch vakgebied.

Kwaliteitskeurmerk voor prestaties in de zorg

Het is een veelgehoorde wens in Nederland: de ouderenzorg moet beter. Interzorg laat zien dat dit ook daadwerkelijk kan. Immers: de kwaliteit van de zorg, behandeling, service en wonen moet hoogwaardig zijn. Met die kwaliteitsverbetering zijn wij dagelijks intensief bezig. Daarvoor gebruiken we het PREZO-kwaliteitssysteem. Alle locaties en Wijkzorg van Interzorg hebben inmiddels het gerespecteerde PREZO-keurmerk behaald. Om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening op een hoog niveau te houden en waar mogelijk nog verder uit te bouwen, worden regelmatig audits (onafhankelijke controles) uitgevoerd.
Meer over het PREZO-kwaliteitssysteem binnen Interzorg leest u hier.