Bureau Flex › Interzorg

Bureau Flex

Het Bureau Flex is een onderdeel van Bureau Inzet en Capaciteitsplanning (BIC). Bureau Flex neemt personeel aan die flexibel kan worden ingezet op verschillende teams/ huizen.  Er werken momenteel ca. 350 medewerkers via Bureau Flex.

Alle informatie over Bureau Flex vind je hier.