Achterwacht › Interzorg

Achterwacht

Bureau Inzet en Capaciteitsplanning (BIC) ondersteunt en faciliteert de (zorg)manager, cliënten, (zorg)professionals en teams bij het proces van Workforce Management (WFM). Samen komen we tot een kwalitatief en kwantitatief goed rooster, waarbij cliëntbelang, medewerkersbelang en organisatiebelang in balans zijn en het volledige potentieel uit medewerkers en organisatie worden benut om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Daarnaast draagt BIC zorg voor de inzet van flexmedewerkers, voor in-, door- en uitstroom van (zorg)professionals en voor de werving en selectie van nieuwe flexibele (zorg)medewerkers. Voor het BIC team ‘Achterwacht’ zoeken wij collega’s.

 • verpleging en verzorging

Achterwacht, verschillende locaties

Wie zoeken wij?

 • Voor de achterwacht zijn wij op zoek naar Helpenden en Verzorgenden die:
 • affiniteit hebben met de PG cliëntdoelgroep
 • flexibel zijn
 • het een uitdaging vinden om op verschillende locaties inzetbaar te zijn
 • in het bezit zijn van een auto

   

Waarom speciaal voor de PG afdeling?

In de praktijk komt het voor dat er bij uitval van een collega in de ochtenddienst geen vervanging is geregeld.

De afwezigheid van deze collega draagt ertoe bij dat de aanwezige collega’s extra werkzaamheden moeten uitvoeren.

Veelal gaat dit ten koste van de aandacht voor onze cliënten, terwijl cliëntengroep op een PG-afdeling juist structuur en rust nodig heeft.

 

Informatie omtrent de achterwacht:

De achterwacht ziet er als volgt uit:

 • één achterwacht voor de gehele organisatie
 • zeven dagen per week
 • drie uursdienst
 • inzetbaar gedurende de dagdienst
 • functie Helpende of Verzorgende
 • er wordt volgens een rooster gepland, welke bekend is bij de betrokken medewerkers

 

Werkwijze inzet achterwacht bij uitval op een afdeling:

Bij uitval op een PG-afdeling neemt een medewerker van het team contact op met de bereikbaarheidsdienst van Interzorg. In overleg met de dienstdoende manager wordt besloten jou, als achterwacht, telefonisch te benaderen en hoor je op welke locatie en afdeling je die ochtend wordt verwacht.

 

Werkwijze achterwacht bij geen uitval:

In geval er in de dagdienst op geen enkele locatie uitval is, wordt je volgens rooster ingezet op een vooraf geplande locatie/afdeling. Team BIC zorgt ervoor dat je vooraf weet op welke locatie/afdeling je wordt verwacht, dit wordt structureel in de te plannen dienst opgenomen.

 

Wat bieden wij

Je krijgt in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de cao voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, bestaande uit een goede pensioenvoorziening en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Interzorg Noord Nederland beloont niet alleen in salaris. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien in je eigen ontwikkeling. Daarom investeren we in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden.

 

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over deze vacature? Mail dan met Marjan de Jong, m.dejonge@interzorg.nl of Jovancka Homan, j.homan@interzorg.nl.

 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

 

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Sollicitatie

Wij zoeken net zolang totdat wij dé collega gevonden hebben! Je kunt je korte motivatie en CV onder vermelding van het vacaturenummer (BIC18-031) richten aan: sollicitaties@interzorg.nl.