Bestuurssecretaris Interzorg › Interzorg

Bestuurssecretaris Interzorg

  • (32-40 uur per week)
  • ondersteundende functie

Verbinder, Strateeg, Innovator

De bestuurssecretaris ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van bestuurlijke vraagstukken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch). De bestuurssecretaris vervult een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid als in een slagvaardige communicatie over genomen besluiten Bovendien neemt de bestuurssecretaris een actieve en anticiperende positie in en vervult een brugfunctie naar de organisatie.  Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van strategisch beleid.

De gezochte bestuurssecretaris is een energieke, ambitieuze, leergierige secretaris die bestuurlijke processen en besluitvorming aanscherpt en professionaliseert. Is tevens een proactief en kritische adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Is een stevige persoonlijkheid, met natuurlijk overwicht en een “gunfactor”, is laagdrempelig en benaderbaar en zorgt mede door humor en  authenticiteit voor een plezierige werksfeer. Weet een goede balans te vinden tussen actie en reflectie waarbij het zwaartepunt kan verschuiven al naar gelang de situatie erom vraagt. Floreert in een dynamische veranderende omgeving en is gewend om onder druk prioriteiten te stellen. Creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en legt op natuurlijke wijze, zorgvuldig de verbinding. Is transparant in communicatie en geeft inzicht in de verschillende perspectieven. Heeft minimaal 5 jaar ervaring, liefst als bestuurssecretaris, is academisch geschoold, bijvoorbeeld als jurist, bedrijfs- of bestuurskundige. Heeft tevens kennis en ervaring met de Governancecode en de zorgsector of kan zichzelf dit snel eigen maken en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Tenslotte is de gezochte bestuurssecretaris georganiseerd, consciëntieus, als mens toegankelijk, betrokken, ondernemend, innovatief en resultaatgericht. 

De Procedure

TIB &Partners is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie Bestuurssecretaris bij Interzorg. Solliciteren is uitsluitend mogelijk via de site: http://vacature.tibpartners.nl/

Bent u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 7 september 2018. Voor meer informatie is Huib Jacobs bereikbaar op 06-50642886. Een selectie- en ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.