Bewegingsagoog, Passende Dagbesteding › Interzorg

Bewegingsagoog, Passende Dagbesteding › Interzorg

Bewegingsagoog, Passende Dagbesteding

 • (24 uur per week)
 • verpleging en verzorging

Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met dagelijkse en specialistische zorg in Noord- en Midden-Drenthe. Regelmatig gaan wij in gesprek met elkaar: cliënt, mantelzorger en zorgverlener. We zijn altijd eerst mens, we leren elkaar kennen, we spreken verwachtingen uit, zoeken naar mogelijkheden en willen weten of we het goed doen. Dit, zodat cliënten zich thuis voelen, vertrouwd en veilig zijn in hun eigen huis.

Onze zorg is professioneel en vernieuwend. Onze zorgteams zijn gespecialiseerd op het gebied van (jong) dementie, niet aangeboren hersenletsel, geriatrische revalidatie en langdurige complexe én visuele hulpvragen. Onze medewerkers zijn hierin een belangrijke succesfactor. Wij zijn dan ook continu op zoek naar mensen die ons willen versterken!

 

Voor de Dienst Passende dagbesteding zoeken wij op korte termijn een:

 

Bewegingsagoog (24 uur)
                                                                                                         
 

Functie-informatie o.a.:

 • Met betrekking tot bewegen is er afstemming tussen Persoonlijk Begeleider, medewerker Passende Dagbesteding, bewegingsagoog, fysiotherapeut en evt. mantelzorger. De wensen van de cliënt ten aanzien van bewegen worden, indien van toepassing,  vastgelegd in het zorgleefplan.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd informatie, advies en instructie aan zorgverleners, clienten en mantezorgers over het behouden en bevorderen van lichamelijke mogelijkheden van de client.
 • Houdt ontwikkelingen van het vakgebied bij.
 • Levert een bijdrage aan scholing van zorgverleners.
 • Draagt zorg voor een goede afstemming met overige disciplines over de voortgang van de beweegactiviteiten.
 • Neemt deel aan werkgroepen en commissies m.b.t. verdere uitrol en implementatie van het beleid rondom bewegen
 • Begeleidt stagiaires en levert een bijdrage aan de beoordeling.

Functie-eisen:

 • je beschikt over een MBO-4 diploma op het gebied van bewegingsagogiek, aangevuld met ervaringskennis binnen de ouderenzorg.
 • je hebt het vermogen tot een goede samenwerking met overige disciplines
 • je werkt zelfstandig binnen de richtlijnen, planning en beleidslijnen rondom beweging.
 • je kunt motiveren, stimuleren en hebt een invoelend vermogen. Tact en corrigeren zijn van belang in de contacten met diverse client groepen die gedurende langere tijd gestimuleerd dienen te worden tot optimale presentaties.
 • je bent bereid om op meerdere locaties werkzaamheden te verrichten en kan daar waar nodig onderlinge verbindingen leggen op het gebied van bewegen.
 • Je bent in het bezit van een auto en rijbewijs

 

Salaris:

Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. Schaal 40 (max. € 2870,58)

 

Informatie:

Wil je meer informatie of een oriënterend (telefoon)gesprek, dan kun je contact opnemen met  Merle Kuipers, bewegingsagoog, tel. 06-51679053 (ma t/m do tussen 12:00 en 13:00) of Rolinka Hup, Manager Dienst Passende Dagbesteding, tel.nr. 06-30987998

 

Sollicitaties:

Uiteraard kun je ook direct solliciteren, dan ontvangen wij graag een motivatie én een CV voor 21 januari 2019 via: sollicitaties@interzorg.nl  
Wij verzoeken je het vacaturenummer (PD18-131) in de onderwerp regel te vermelden.

 

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

 

De vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 30 januari.